OFERTA OBRÓBKI CIEPLNEJ I CIEPLNO-CHEMICZNEJ

Usługa Maks. gabaryty detali Maks. masa wsadu T
Hartowanie Ø 950 L 3000 2,0
Ulepszanie cieplne Ø 950 L 3000 2,0
Wyżarzanie Ø 1200 L 2500 2,0
Wyżarzanie normalizujące Ø 1200 L 2500 2,0
Sferoidyzowanie Ø 1200 L 2500 2,0
Grafityzacja Ø 1200 L 2500 2,0
Rekrystalizowanie Ø 1200 L 2500 2,0
Odprężanie Ø 1200 L 2500 2,0
Stabilizowanie Ø 1200 L 2500 2,0
Przesycanie Ø 1200 L 2500 2,0
Utwardzanie dyspersyjne Ø 1200 L 2500 2,0
Azotowanie gazowe Ø 1200 L 2500 2,0
Azotonasiarczanie gazowe Ø 1200 L 2500 2,0
Azotowanie kąpielowe Ø 600 Ø 600 1,5
Nawęglanie 0,6- 5,0 mm Ø 950 L 3000 2,0
Obróbka hydro-ścierna      
Kuleczkowanie      
Fosforanowanie grubokrystaliczne, przeciwcierne      

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.